Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle i fagpressen

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Telefon: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

Med RS 05-2 præsenterer Hermle den 2. generation af det kompakte robotsystem til fem maskinmodeller

23.05.2019
Optimal adgang til arbejdsrummet for manuelt arbejde

Med RS 05-2 præsenterer Hermle den 2. generation af det kompakte robotsystem til fem maskinmodeller

Siden det første, kompakte robotsystem blev udviklet af Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH, en 100 % datter af Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, er variansen og kundernes krav mangedoblet. Ikke kun det, at robotsystemet RS 05 skal adapteres til yderligere maskinmodeller, også efterspørgslen efter individuelle lagerløsninger sørger for en konsekvent videreudvikling af systemet. Talrige installationer dokumenterer den vellykkede automationsløsning inden for emneområdet op til 10 kg.

Robot i automatisk drift - med talrige rådele på matriceopbevaringerne i teleskopskufferne i lagermodulet

Den 2. generation af RS 05 kan nu både adapteres til Hermle-bearbejdningscentrene frontalt (C 250, C 400 og C 32) og på siden (C 12 og C 22). Med et pladsbehov på knap 2 m2 arbejder robotsystemet meget kompakt. Systemet kan udstyres med meget forskellige lagermoduler afhængigt af anvendelsestilfældet. Som system med enkeltmatrice, et lager med fem teleskopskuffer med matriceopbevaring, et pallelager eller som Kanban-system. Modularitet har højeste prioritet. Med en adgang, der er optimeret for operatøren, er der både adgang til arbejdsrummet og lageret for manuelt indstillings- eller kontrolarbejde. Robotten kan indskifte rådele/emner og også paller med en vægt på op til 10 kg. Den anvendes også til håndtering af matricer fra og til de forskellige lagre, idet den med en træk- og skubbeanordning, som er monteret på griberen, trækker matricerne ud af lageret og skubber dem ind igen. Robotten kan udstyres med enkelt- eller dobbeltgriber og har også en ekstra afblæsningsenhed til rengøring af spændeanordningen.

Grafisk robotprogrammering (GRP) med en SmartPad med berøringsfunktion

Med Hermles Automation-Control-System, kort HACS, tilbyder Hermle sin egen automatiseringssoftware. HACS har allerede gennem længere tid været anvendt med succes på palleskift- og håndteringssystemerne og også på robotanlæg fra Hermle.

Der er blevet monteret et ekstra, drejeligt betjeningspanel på omstillingspladsen. Betjeningsoverfladen, der betjenes nemt og intuitivt med "drag and drop", gør hverdagen i produktionen nemmere. Operatøren har hele tiden en oversigt over de opgaver, han skal udføre. Således sikres en så fejlfri produktion som mulig. Systemets klare struktur og enkle opbygning hjælper med at undgå fejl. HACS er komplet integreret i sine arbejdsomgivelser. Softwaren, der kan betjenes intuitivt, giver både på omstillingspladsen og på styringen en oversigt over alle relevante data. Systemoversigt, arbejdsplaner, paller, forløbsplan, opgaver og værktøjstabel. Alle nye forberedte emner sættes automatisk ind i forløbsplanen. Ved at definere opgaver kan prioriteringen dermed bearbejdningens rækkefølge til enhver tid ændres.

Med den grafiske robotprogrammering, kort GRP, placeres meget forskellige arbejdsemne-råemner pladsoptimeret på matricerne med enkle indtastningsværdier. Også robotforløbene og isætningen af emnerne i den pågældende spændeanordning på maskinen realiseres meget hurtigt efter de specifikke krav ved hjælp af GRP, som er integreret i et SmartPad med berøringsfunktion.

Drejeligt betjeningspanel med integreret berøringsskærm og HACS-betjeningssoftware

Fakta om robotsystemet RS 05-2:

Robot 6-akset industrirobot
Transportvægt op til 10 kg
Griber dobbeltgriber til ITS 50-paller og emner
Lagermoduler enkeltmatrice, lagermodul med fem teleskopskuffer, pallelager eller Kanban-lager
Robotbetjeningspanel SmartPad (med berøringsfunktion) til opsætning af robotten med GRP-software
Betjeningssoftware HACS (Hermle-Automation-Control-System)
Hermle-maskinmodeller

Performance-Line             C 250 og C 400
High-Performance-Line     C 12, C 22 og C 32

 

up
arrow up