Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Stand: 21.04.2018

Het doet ons plezier dat u interesse hebt voor ons portaal www.hermle.de en voor onze onderneming.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruik door uw bezoek aan ons portaal, is voor ons een belangrijke kwestie. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor de beveiliging van gegevens, zowel door ons als door externe dienstverleners, worden nageleefd.

Hiermee informeren we u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, en over de verwerking en het gebruik ervan.

1. Contactgegevens

U kunt ons als volgt bereiken:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim

Telefoon: +49 (0) 7426/95-0
Telefax: +49 (0) 7426/95-1309
E-mail: info@hermle.de

2. Verzameling en verwerking van de gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over uw identiteit. Daartoe behoren bijvoorbeeld informatie over uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail-adres.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten achterlaten, bijvoorbeeld als u zich alleen maar wilt informeren over onze producten en de betrokken pagina's wilt bekijken. De daarbij genomen toegang tot onze homepage en elke oproep van achterliggende gegevens van de homepage, worden in een log bijgehouden De opslag ervan dient voor interne systeemgerichte en statistische doelen. In een log worden opgeslagen: Naam van de opgeroepen gegevens, datum en uur van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding van succesvolle oproepen, webbrowser en oproepende domeinnaam. Daarbij worden echter geen persoonlijke gegevens van u doorgegeven, en die informatie wordt gescheiden opgeslagen van uw persoonlijke gegevens die eventueel werden doorgegeven. Ook worden de IP-adressen van de aanvragende computer in een logbestand bijgehouden.

In sommige gevallen hebben wij echter uw naam en uw adres nodig en eventuele andere gegevens, zodat we de gewenste dienstverlening kunnen uitvoeren. Deze verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd en opgeslagen als u die gegevens vrijwillig invoert, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, een registratie, een sollicitatie om medewerker te worden of een verzoek als potentiële leverancier, of bij bestellingen en de afwerking ervan.

3. Doel, gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

In zoverre u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, gebruiken we die alleen maar voor het beantwoorden van uw aanvragen en voor de verwerking van serviceverzoeken (bestellingen en andere verwerkingen, het leggen van contact , enz.), in verband met reclameacties, om u toegang tot betrokken informatie of aanbiedingen te geven, of in het kader van ons portaal voor leveranciers voor het invoerproces van potentiële leveranciers, het strategisch verder ontwikkelen van de leveranciersrelaties, toegangscontrole tot het portaal van leveranciers of gebruik van informatie en communicatiesystemen, ook in het kader van de wettelijke voorschriften.
We zullen de door u online ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens alleen voor de doelen die we u hebben gemeld, verzamelen, verwerken en gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat vereist is voor het uitvoeren van de hier vermelde activiteiten, bijv. om dienstverlening door de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG in te schakelen (bijv. voor het transport van de bestelde goederen) of als u toestemming hebt gegeven om die gegevens verder door te geven. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
Wij respecteren het vanzelfsprekend als u uw persoonlijke gegevens niet voor de ondersteuning van onze klantenrelaties (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek) aan ons wilt toevertrouwen.
Wij maken persoonlijke gegevens van klanten of leveranciers alleen bekend als wij daartoe wettelijk verplicht worden, in het bijzonder als we daartoe worden verplicht door een gerechtelijk bevel, of als het doorgeven ervan vereist is om onze algemene voorwaarden of andere afspraken na te komen of te ondersteunen. Dat geldt overeenkomstig ook in verband met de opslag van de gegevens.
De bekendmaking van de gegevens gebeurt niet voor economische doeleinden.
Onze medewerkers en de door ons gemachtigde dienstverleningsbedrijven zijn ons discretie en de naleving van de actuele voorschriften voor gegevensbescherming verplicht. De toegang tot persoonlijke gegevens door onze medewerkers is ook beperkt tot de medewerkers die de betreffende gegevens op grond van hun professionele opdrachten nodig hebben.

4. De gegevens die we verzamelen

a. Contactformulier
Met ons contactformulier wordt de daar vermelde informatie aan u gevraagd (zie https://www.hermle.de/de/kontakt), dus bijvoorbeeld naam, voornaam, bewerkingscentrum, enz.
Die gegevens verzamelen en gebruiken we alleen om volgens de daar door u vermelde wensen met u contact op te nemen of u informatie ter beschikking te stellen.
b. Aanmelding voor de nieuwsbrief
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres verkregen en met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Om de persoonlijke communicatie met u te verbeteren kunnen we u meer gegevens vragen, maar of u dat wilt, wordt dan u overgelaten.
c. Sollicitatie
Informatie solliciteren vindt u in het volgende punt.
d. Contactformulier (Opleidingen)
Met ons contactformulier wordt de daar vermelde informatie aan u gevraagd (zie https://www.hermle.de/en/services/user-training), dus bijvoorbeeld naam, voornaam, bewerkingscentrum, enz.
Die gegevens verzamelen en gebruiken we alleen om volgens de daar door u vermelde wensen met u contact op te nemen of u informatie ter beschikking te stellen.

5. Nieuwsbrief

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Daarbij vragen wij u om de volgende toestemming:
"[ ] Hiermee geef ik Hermle AG toestemming om me de Nieuwsbrief te sturen en ik aanvaard ook de aanwijzingen en toelichtingen in de Privacyverklaring [link naar de privacyverklaring], in het bijzonder de aanwijzingen in het punt "Nieuwsbrief". Ik kan op ieder moment deze toestemming met uitwerking in de toekomst herroepen."
De verzending van de Nieuwsbrief gebeurt uitsluitend door ons of door een dienstverlener die daartoe door ons is gemachtigd.
De hierboven vermelde toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail kan altijd worden herroepen. In die nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt herroepen.
Vooraf wijzen we er u op dat er voor de ontvangst en/of het afzeggen van de nieuwsbrief gewoonlijk geen andere kosten zijn dan de verzendingskosten volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij de huidige gewone flatrates niet meer geldig zijn (bijv. in gebieden buiten Europa).

6. Sollicitatie

Het doet ons plezier als u bij ons wilt solliciteren. Voor sollicitaties moet u ons de normale persoonlijke gegevens ter beschikking stellen, bij voorkeur per post of per e-mail.
U bent het er dan mee eens dat uw gegevens uitsluitend voor het sollicitatieproces aan ons worden bezorgd en verwerkt. De persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd, worden uitsluitend voor verwerking in verband met uw sollicitatie verzameld, verwerkt en gebruikt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw expliciete toelating worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.
Als u niet wilt dat uw online sollicitatie wordt bewaard, dan kunt u deze altijd schriftelijk intrekken.
Na het einde van de sollicitatie of als u uw sollicitatie wilt intrekken, worden uw in het kader van de sollicitatie bezorgde gegevens volgens de eventueel toepasselijke voorschriften gewist.
Voor het geval dat we u momenteel geen passende betrekking kunnen aanbieden maar we het mogelijk achten dat uw sollicitatie op een later tijdstip voor ons of voor een van onze bedrijven interessant zou kunnen worden, stellen we u graag voor om uw sollicitatie langer te bewaren.
Daarover zullen we u in een aparte e-mail of per post om uw toestemming vragen.  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen die bewaring, waarop we uw gegevens direct en onherroepelijk zullen wissen.

7. Doorgeven van gegevens aan derden of in een ander land

We geven uw gegevens niet door aan derden zonder een wettelijke basis. Ook geven we uw gegevens niet door in een andere land, tenzij u zich zelf in een ander land bevindt of de uitvoering van overeenkomsten vereist dat uw gegeven in een ander land worden doorgegeven.

8. Cookies

a) Algemeen
Om het bezoek van onze website attractief vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Hier is sprake van kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het ons of onze partnerbedrijven mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Wij gebruiken cookies om inhouden en advertenties te kunnen personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Bovendien geven wij informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partner voor social media, reclame en analyses. Details vindt u op: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

b) Toestemming
Door het bevestigen met de toestemmingsknop op de startpagina bent u akkoord gegaan met het gebruik van cookies. De toestemming voor het gebruik van cookies die niet dwingend voor de werking van de website noodzakelijk zijn, kunt u op ieder moment voor de toekomstige werking herroepen. Gebruik hiervoor de herroepingstoets "Cookies weigeren". Bij niet-accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

c) Besturing na de toestemming
Overigens kunt u cookies, voor zover u het gebruik van cookies heeft geaccepteerd naar wens besturen en/of verwijderen. Hoe dat in zijn werk gaat, verneemt u bijvoorbeeld hier: AllAboutCookies.org. U kunt op uw computer opgeslagen cookies wissen en de meeste browsers zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Daarvoor moet u eventueel enkele instellingen bij ieder bezoek van een pagina handmatig uitvoeren en de beperking van bepaalde functies op de koop toe nemen. Let bovendien op de volgende letters d) voor het gebruik van Google Analytics.

d) Rechtsgrond
Wij maken gebruik van cookies op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG als rechtsgrond. Zoals onder de punten a-c is beschreven, hebben wij gerechtvaardigde belangen bij het gebruik van cookies en is het gebruik van cookies noodzakelijk voor het verwezenlijken van deze belangen (bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren). We zijn nagegaan of zwaarder wegende belangen van de bezoekers van onze website zich verzetten tegen het gebruik van cookies, maar zijn in een algemene beoordeling bij de weging van deze belangen tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is.

9. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren.
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen voorzover dit wettelijk is voorgeschreven of voorzover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovengenoemde wijze en voor het bovengenoemde doel.
U kunt het verzamelen van gegevens op ieder moment met werking voor de toekomst herroepen, door de deactiverings-add-on voor de browser van Google Analytics onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te gebruiken.
Het registreren door Google Universal Analytics kunt u ook voorkomen door op de volgende Link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek van deze website in de toekomst voorkomt:
Google Analytics deactiveren
Wij wijzen erop dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt. Daardoor worden IP-adressen uitsluitend in geanonimiseerde vorm opgeslagen, een directe relatie tot een persoon in verband met de opgeslagen gegevens is daarmee uitgesloten.

10. Google Tag Manager

Deze website gebruikt de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen websitetags op een webpagina worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dat betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. De Google Tool Manager activeert andere tags, die eventuele gegevens vastleggen. Toch neemt de Google Tag Manager geen toegang tot die gegevens. Wordt op het niveau van het domein of de cookies een deactivering uitgevoerd, dan blijft die voor alle tracking-tags bestaan, in zoverre dat deze met de Google Tag Manager werden geïmplementeerd.
Klik hier om de registratie via de Google Tag Manager te verwerpen.
Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:
http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

11. Kyto

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons onlineaanbod als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG) maken we gebruik van de webanalysedienst van Kyto GmbH. (https://www.kyto.de) (Linienstraße 126, 10115 Berlin, hierna: "Kyto").

Hierbij worden zo nodig gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen die worden gebruikt voor het aanmaken van gebruiksprofielen aan de hand van een pseudoniem. Deze gebruiksprofielen worden overal waar het mogelijk en zinvol is, volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten en worden aan Kyto doorgegeven of rechtstreeks door Kyto verzameld.

Kyto mag informatie die uit bezoeken aan de website wordt verkregen, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijke toestemming van de websitebezoeker niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de bezoeker. De gegevens worden niet via het pseudoniem samengevoegd met persoonsgegevens. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd door het wissen van het laatste nummerblok.

Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Klik daarvoor eenvoudig op de onderstaande opt-out-link. Het instellen en opslaan van cookies kan ook via browserinstellingen worden omzeild. Dit kan echter tot een beperkte functionaliteit van de website leiden.

12. Uw rechten

In het bijzonder kunt u inzage verkrijgen van de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar ertegen, het bestaan van een recht een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel relevante informatie over de details ervan.
Als uw gegevens bij ons niet juist zijn, kunt u natuurlijk ook een rectificatie of vervollediging van uw gegevens verkrijgen.
Ook kunt u wissing van uw gegevens verkrijgen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen onmiddellijk gehoor geven aan dit verzoek om wissing, maar moeten daarbij natuurlijk eventueel geldende wettelijke voorschriften voor de bewaring in acht nemen.
U kunt ook verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen wissing ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u op grond van artikel 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, dan kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst weer intrekken.
U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. We zullen u, na een verzoek hiertoe door u, uw gegevens in een machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen.
Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen conform
artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG worden verwerkt, hebt u het recht op grond van
artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor redenen bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of voor zover het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, waaraan door ons gehoor wordt gegeven zonder dat een specifieke situatie worden aangegeven.
Alle verzoeken om informatie, verzoeken tot inzage, verzoeken tot wissing enz. of bezwaren tegen gegevensverwerking, dient u via de hieronder vermelde contactgegevens te richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.
U hebt, indien u niet instemt met onze gegevensverwerking, ook het recht om bezwaar in te dienen bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming.
De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is:
toezichthouder voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie in de deelstaat Baden-Württemberg

Postbus 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Het zou ons echter plezier doen als u eerst met ons zou spreken, zodat we mogelijke onduidelijkheden of onzekerheden samen kunnen oplossen.

13. Gegevensbeveiliging

We houden de actuele technische maatregelen in stand om de gegevensbeveiliging te garanderen, in het bijzonder voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen gevaren die zich voordoen bij gegevensoverdracht en bij kennisverwerving ervan door derden. De huidige stand van de techniek wordt overeenkomstig altijd toegepast.

14. Wijziging van onze bepalingen in verband met gegevensbeveiliging

We hebben het recht om onze veiligheidsmaatregelen en gegevensbeveiligingsmaatregelen te wijzigen, in zoverre die wegens de technische ontwikkeling nodig zijn. In dat geval worden ook onze aanwijzingen en toelichtingen over gegevensbeveiliging overeenkomstig aangepast. Gelieve altijd rekening te houden met de actuele versie van onze privacyverklaring.

15. Termijnen voor gegevensverwijdering

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens in het kader van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, slechts in die mate en voor die duur dat de gegevens voor het gebruik van onze website nodig zijn, of zoals door de wetgever is voorgeschreven.
Voor het verwijderen van sollicitatiegegevens gelieve rekening te houden met de paragraaf "Sollicitatie".

16. Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering plaats.

17. Contactpersoon voor vragen in verband met gegevensbeveiliging

Als u nog vragen hebt over verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens, richt u dan tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Datenschutzbeauftragter
Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim
E-mail: datenschutz@hermle.de

arrow up