Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Informacje prawne!
Nota prawna Hermle AG

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Stan: 21.04.2018

Dziękujemy za zainteresowanie naszym portalem www.hermle.de i naszą firmą.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania podczas odwiedzania naszego portalu przez jego użytkowników. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych przez nas i zewnętrznych usługodawców.

Niniejszym informujemy o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania udostępnionych nam danych osobowych oraz o ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu.

1. Kontakt

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim

Telefon: +49 (0) 7426/95-0
Faks: +49 (0) 7426/95-1309
E-mail: info@hermle.de

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane osobowe to informacje dotyczące tożsamości osoby. Są to np. takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy.

Ogólnie rzecz biorąc, można odwiedzać naszą stronę internetową bez pozostawiania danych osobowych, np. chcąc tylko uzyskać informacje o naszych produktach i otworzyć odpowiednie strony. Dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku przechowywanego na naszej stronie są rejestrowane. Rejestracja służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestracją są objęte: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym pobraniu, przeglądarka internetowa i domena z której przesłano zapytanie. W takim przypadku jednak żadne dane osobowe nie są przekazywane, a informacje te są przechowywane oddzielnie od jakichkolwiek danych osobowych, które mogły zostać przekazane. Oprócz tego rejestrowane są adresy IP komputerów, z których były wysyłane zapytania.

W niektórych przypadkach możemy jednak wymagać podania Państwa nazwiska i adresu oraz innych informacji w celu świadczenia oczekiwanych usług. Te dodatkowe dane osobowe są gromadzone i przechowywane tylko wtedy, gdy zostaną podane dobrowolnie, np. w kontekście zapytania, rejestracji, procesu rekrutacji jako pracownika lub potencjalnego dostawcy lub w przypadku zamówień i ich przetwarzania.

3. Przeznaczenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych będą one wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania i przetwarzania zapytań ofertowych (zamówienia i ich przetwarzanie, kontakt, itp.) w odniesieniu do działań reklamowych umożliwiających dostęp do określonych informacji lub ofert, lub w ramach naszego portalu dostawców na potrzeby procesu kwalifikacji potencjalnych dostawców, strategicznego rozwoju relacji z dostawcami, kontroli dostępu do portalu dostawców lub korzystania z systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także ze względu na wymogi prawne.
Dane osobowe udostępnione przez Państwa online gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie do celów, które zostaną Państwu ujawnione. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wykonania wymienionych tu czynności, np. gdy przez Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zostaną zaangażowani inni usługodawcy (np. do transportu zamówionych towarów) lub jeżeli uprzednio zostanie wyrażona zgoda na ich przekazywanie. Wymienione osoby trzecie nie mogą wykorzystywać tych danych do innych celów.
Naturalnie szanujemy ewentualny brak chęci podania nam przez Państwa swoich danych osobowych w celu rozwoju naszych relacji z klientami (szczególnie w celach marketingu bezpośredniego lub badań rynkowych).
Ujawniamy dane osobowe o klientach lub dostawcach tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo, lub jeżeli wynika to z orzeczenia sądowego, lub gdy przekazanie jest konieczne w celu wykonania lub ochrony naszych Ogólnych Warunków Handlowych lub innych umów. Analogicznie dotyczy to gromadzenia danych.
Dane te nie będą ujawniane do celów komercyjnych.
Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Dostęp naszych pracowników do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, którzy potrzebują określonych danych do celów zawodowych.

4. Gromadzone dane
a. Formularz kontaktowy
Prosimy o podanie następujących informacji w formularzu (patrzhttps://www.hermle.de/de/kontakt), takich jak np. nazwisko, imię, centra obróbcze itp.
Dane te gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem zgodnie z życzeniem lub w celu dostarczenia materiałów informacyjnych.
b. Subskrypcja newslettera
Subskrybując newsletter, Użytkownik podaje swój adres e-mail, wyrażając zgodę na wykorzystywanie go do naszych celów promocyjnych. Aby zapewnić lepszą komunikację, można przekazać więcej danych, ale decyzja ta należy do Państwa.
c. Aplikacja
Informacje dotyczące Państwa aplikacji znajdują się w następnym punkcie.
d. Formularz kontaktowy (Szkolenia)
Prosimy o podanie następujących informacji w formularzu (https://www.hermle.de/en/services/user-training), takich jak np. nazwisko, imię, centra obróbcze itp.
Dane te gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem zgodnie z życzeniem lub w celu dostarczenia materiałów informacyjnych.

5. Newsletter

Subskrybując newsletter, Użytkownik podaje swój adres e-mail, wyrażając zgodę na wykorzystywanie go do naszych celów promocyjnych. Użytkownik wyraża przy tym zgodę w następujących zakresach:
„[ ] Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Hermle AG oraz akceptuję informacje i wyjaśnienia zawarte w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych [link do Oświadczenia o ochronie danych osobowych], w szczególności informacje zawarte w punkcie „Newsletter“ i deklaruję ich przestrzeganie. Tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać ze skutkiem przyszłym.“
Newsletter wysyłany jest wyłącznie przez nas lub przez naszych usługodawców.
Zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej można cofnąć w każdej chwili. W każdym newsletterze Użytkownik znajdzie link, przy pomocy którego może wycofać swoją zgodę.
W celu zachowania ostrożności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zazwyczaj nie ma żadnych innych kosztów związanych z otrzymywaniem i/lub odwołaniem newslettera poza kosztami transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Mogą jednak występować uwarunkowania, w których stosowane obecnie stawki zryczałtowane nie mają zastosowania (np. w krajach poza Europą itp.).

6. Aplikacja

Zapraszamy do aplikowania na wolne stanowiska. Do celów aplikacji prosimy o podanie nam podstawowych danych osobowych wymaganych w aplikacji drogą pocztową lub mailową.
Następnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie nam swoich danych wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podane przez kandydata dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji. Dane osobowe kandydata będą traktowane jako poufne. Bez wyraźnej zgody nie będą one przekazywane osobom trzecim.
W przypadku rezygnacji z aplikacji online można ją w każdej chwili pisemnie anulować.
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lub w przypadku wycofania aplikacji dane osobowe przekazane w ramach aplikacji zostaną skasowane zgodnie z właściwymi przepisami.
Jeżeli w chwili obecnej nie możemy zaoferować kandydatowi odpowiedniego stanowiska i uważamy, że zgłoszenie kandydata może być interesujące dla nas lub jednej z naszych firm w przyszłości, zaproponujemy możliwość dalszego przechowania aplikacji.
Poprosimy o wyrażenie na to zgody w osobnej wiadomości e-mail lub pocztą.  W każdej chwili można wyrazić sprzeciw, co spowoduje natychmiastowe i nieodwracalne usunięcie danych kandydata.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim lub państwu trzeciemu

Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez podstawy prawnej. Nie przekazujemy danych również do państwa trzeciego, chyba że znajdują się Państwo w państwie trzecim lub przetwarzanie umów wymaga przekazania tych danych do państwa trzeciego.

8. Cookies

a) Informacje ogólne
Aby uatrakcyjnić naszą stronę dla odwiedzających ją Użytkowników i chcąc umożliwić im korzystanie z niektórych funkcji na różnych podstronach, wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają nam lub naszych firmom partnerskim rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam oraz do analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej naszym partnerom w celach związanych z mediami społecznościowymi, jak również w celach reklamowych i analitycznych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

b) Zgoda
Klikając stosowny przycisk widoczny na stronie głównej Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zgodę na wykorzystywanie plików cookie, które nie są koniecznie dla funkcjonowania strony, można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem przyszłym. Aby to zrobić, należy kliknąć stosowny przycisk cofnięcia zgody „Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie plików cookie”. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona.

c) Kontrola po wyrażeniu zgody
W pozostałym zakresie Użytkownik może swobodnie kontrolować wykorzystanie plików cookie lub usuwać je, pod warunkiem, że wyraził zgodę na ich wykorzystywanie. Informacje na temat tego, w jaki sposób można to robić, dostępne są tutaj: AllAboutCookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze i ustawić większość przeglądarek w taki sposób, aby zapobiec ich zapisywaniu. Wtedy jednak podczas każdej wizyty na stronie trzeba będzie ewentualnie ręcznie modyfikować niektóre ustawienia i należy wziąć pod uwagę możliwość ograniczonego dostępu do niektórych funkcji. Należy również zwrócić uwagę na poniższy podpunkt d) dotyczący wykorzystania Google Analytics.

d) Podstawa prawna
Używamy plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO jako podstawa prawna. Jak mowa w punktach a-c, mamy uzasadnione interesy w używaniu plików cookie, a korzystanie z nich jest niezbędne do osiągnięcia tych interesów (na przykład uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy). Sprawdziliśmy, czy korzystanie z plików cookie stoi w sprzeczności z przeważającymi interesami osób odwiedzających naszą stronę internetową, lecz doszliśmy do wniosku, że nie ma to miejsca.

9. Google Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci Web firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje na temat korzystania z tej strony generowane przez pliki cookie (w tym adres IP Użytkownika) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google używa zgromadzonych informacji w celu analizy korzystania z tej witryny przez Użytkowników, przygotowywania zestawień dotyczących aktywności na stronie dla administratora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz sieci Internet.
Ponadto w stosownych przypadkach Google będzie przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgromadzonych przez Google w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych ze skutkiem na przyszłość również poprzez pobranie wtyczki dezaktywacyjnej Google Analytics dla przeglądarek, która jest dostępna tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Gromadzeniu danych przez Google Universal Analytics można również zapobiec, klikając na następujący link Wyłącz Google Analytics
Proszę pamiętać, że ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki niemu adresy IP przechowywane są tylko w formie anonimowej, w związku z czym wykluczone jest bezpośrednie powiązanie przechowywanych danych z konkretną osobą.

10. Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami stron internetowych z jednego interfejsu. Menedżer tagów Google wyłącznie implementuje tagi. Co oznacza, że: Nie są używane pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Jednakże menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie zostanie dokonana dezaktywacja, to będzie ona aktywna dla wszystkich tagów śledzących tak długo, jak będą one zaimplementowane w Menedżerze tagów Google.
Kliknij tutaj, aby zrezygnować z procesu rejestracji poprzez Menedżera tagów Google.
Dalsze informacje dotyczące menedżera tagów Google są dostępne na:
http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html

11. Kyto

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. analiza, optymalizacja i ekonomiczne działanie naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 punkt 1 lit. f RODO) korzystamy z usługi analizy danych internetowych firmy Kyto GmbH. (https://www.kyto.de) (Linienstraße 126, 10115 Berlin, nazywana dalej "Kyto").

W ramach usługi mogą być zbierane, przetwarzane i przechowywane dane, które są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników przy użyciu pseudonimu. Profile użytkowników są w miarę możliwości i zasadności całkowicie anonimizowane. Mogą być wykorzystywane do tego pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego stronę, służące do ponownego rozpoznania przeglądarki. Gromadzone dane mogą zawierać również dane osobowe. Są one przekazywane do Kyto lub zbierane bezpośrednio przez Kyto.

Kyto może wykorzystywać informacje uzyskane podczas wizyt na stronie do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Gromadzone dane nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę bez jej odrębnej zgody. Dane te nie są kojarzone z danymi osobowymi na podstawie pseudonimu. Jeśli są zbierane adresy IP, są one anonimizowane niezwłocznie po ich uzyskaniu poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego adresu.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy kliknąć poniższy link Opt-Out. W ustawieniach przeglądarki można również zablokować zapisywanie i przechowywanie plików cookie, lecz może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony internetowej.

12. Prawa Użytkownika

W szczególności użytkownik może domagać się informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały bądź zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, na temat pochodzenia danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz na temat istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli ma to zastosowanie, istotnych informacji na temat ich danych.
W przypadku błędów w przechowywanych przez nas danych Użytkownik może oczywiście domagać się ich skorygowania lub uzupełnienia.
Użytkownik może również domagać się usunięcia swoich danych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia zobowiązań prawnych, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Natychmiast zastosujemy się do żądania usunięcia danych, lecz oczywiście musimy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania danych.
Użytkownik może również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionuje ich prawidłowość, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, a my danych tych już nie potrzebujemy, lecz Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO.
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych może być ona w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.
Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych. Na odpowiedni wniosek Użytkownika udostępnimy mu dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające ze szczególnej sytuacji Użytkownika lub sprzeciw dotyczy przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu bez konieczności podawania szczególnej sytuacji.
Wszelkie wnioski i zapytania o udzielenie informacji, wnioski o usunięcie danych itp. lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy kierować na adres kontaktowy naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami przetwarzania danych, ma on również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru ochrony danych osobowych.
Właściwym dla nas organem nadzoru ochrony danych osobowych jest:
Krajowy inspektor ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji Badenii-Wirtembergii

Skrytka pocztowa  10 29 32
D-70025 Stuttgart

Bylibyśmy jednak wdzięczni za wcześniejsze skontaktowanie się z nami w celu wspólnego wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości i niejasności.

13. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy aktualne środki techniczne gwarantujące bezpieczeństwo danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed niebezpieczeństwami związanymi z przesyłaniem danych oraz dostępem do nich osób trzecich. Są one dostosowywane do aktualnego stanu rozwoju technicznego.

14. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to wymagane ze względu na postęp techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych. Prosimy o.zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszej deklaracji o ochronie danych.

15. Terminy usuwania danych

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy stosując zasadę unikania i ograniczania danych, gromadząc je tylko w zakresie i przez okres, jakie są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej lub zgodnie z wymogami prawa.
Informacje dotyczące usunięcia danych kandydata znajdują się w rozdziale „Aplikacja”.

16. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji , w tym profilowanie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie ma miejsca.

17. Osoby do kontaktów z zakresie ochrony danych osobowych

W razie dalszych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
E-mail: datenschutz@hermle.de

arrow up